lunes, marzo 26, 2007

Memoria feudal e individualidad burguesa: palabras, sonidos e imágenes

IV Seminari Internacional de Cultura Escrita "Josepa Arnall Juan"
Memòria feudal i individualitat burgesa: paraules, sons i imatges

Universitat de Girona. Facultat de Lletres
Girona, 26 i 27 d’abril 2007

Coordinadors
Elisa Varela Rodríguez - Gerardo Boto Varela

PROGRAMA
Dijous, 26 d'abril
Sessió de matí
09.30 h
Recepció dels assistents. Lliurament de la
documentació i del material de treball. Presentació
del Seminari.
10.00 h Conferència inaugural
Prof. Antonio Linage Conde (Univ. San Pablo-CEU)
Mabillon ante el caudal de los textos: en los orígenes de
la crítica de las fuentes

11.45 h
Prof. Alicia Marchant Rivera (Univ. de Málaga)
Cultura escrita y mentalidad burguesa: fuentes y
metodología

13.30 h
Col·loqui. Pausa per a dinar.

Sessió de tarda
16.00 h.
Prof. Jordi Ballester Gibert (Univ. Autònoma de Barcelona)
Els instruments musicals en els testimonis escrits de
l’Edat Mitjana

17.45 h.
Prof. Mercè Aventín Puig (Univ. de Barcelona)
La utilització de la memòria en la moral cristiana, els
contes i el pecat a l’Edat Mitjana

19.30 h.
1ª Taula rodona:
Fonts escrites com dipòsits de la memòria. Reconstrucció
o deconstrucció dels fets històrics?

Moderador: Prof. Xavier Torres Sans (Univ. de Girona)

Divendres, 27 d’abril
Sessió de matí
10.00 h.
Prof. Tiziana Plebani (Univ. de Venecia)
Il libro in mano di donna: da simulacro a compagno
cuotidiano

11.45 h
Prof. Margarita Torres Sevilla (Univ. León)
La recreación de la estirpe: nobleza y monarquía en el
Reino de León.

13.30 h
Col·loqui. Pausa per a dinar.

Sessió de tarda
16.00 h.
Prof. Marisa Melero Moneo (Univ. Autónoma de Barcelona)
Política, devoció i escriptura a la primera pintura gótica
catalana.

17.45 h
Prof. Elisa Ruiz García (Univ. Complutense de Madrid)
Lecturas ejemplares de la nobleza castellana (a. 1450-
1550).

19.30 h.
2ª Taula rodona:
Memòria històrica: vigència d’un enunciat redundant
Moderador: Prof. Javier Burgos Rincón (Univ. de Girona)

Contacte:
elisa.varela@udg.edu
gerardo.boto@udg.edu
ilccvv@udg.es
Tels. : 972 41 89 45 / 972 41 87 99

Inscripció: 15 €. Ingrés al número de compte bancari de la
universitat de Girona (Caixa de Girona)
2030 0105 69 3110000483
Remetre còpia de justificant bancari amb nom,
cognoms i DNI.
IV Seminari Internacional de Cultura Escrita
Centre de Recerca d’Història R.- Lidia Donat
Facultat de Lletres

Pl . Ferrater Mora, 1 - 17071 Girona


No hay comentarios: